Rhaid arbed ein hanes!

 

Yr wythnos yma welwn arwerthiant o tap demo Jimmy Hendrix, maen debyg aeth Jimmy i’w gymydog i fenthyg siwgr a llaeth a fel anrheg am ei haelioni cafodd y cymydog casét demo o caneuon.  Maen debyg bydd y casét yn gwerthu rhwng £50000 a £100000.  Dim yn fol am bach o siwgr a llaeth rwy’n siŵr, ond nid y cael ydy’r peth pwysig ond y cynnwys.

 

 Mae gyda fi tua 200 o hen dapiau casét yn y to.  Casgliad fy mam ydynt ond yn anffodus does gyda fi ddim y galon i cael gwared ohonynt.  Nawr y broblem mawr sy gyda fi ydy beth i wneud gyda nhw.  Dwi i ddim yn meddwl fod yna farchnad ar ebay amdanynt a dwi i ddim eisiau rhoi nhw i rhywun am ddim i weld nhw mewn bin ar ddiwedd sêl cyst car.   Nawr y broblem mawr sy gyda fi ydy beth sy mynd i ddigwydd i’n traddodiad ar caneuon yma pan fydd y peiriant casét olaf wedi Tori.  Yn y 70au ar 80au prif ffynhonell cerddoriaeth Cymraeg oedd ar ffurf tap, dim ond cerddorion oedd yn debygol o werthu fwy na dwy ful oedd byth yn creu record hir.  Y peth da am yr hen gasét  oedd yn gallu i wrando ar eich cerddoriaeth yn y car. 

 

Y broblem mawr gyda’r casét oedd y faith ei bod yn cael eu dinistrio mor hawdd a peth da ydy’r datblygiad i’r cryno ddisg a nawr i gerddoriaeth electronig ond beth am yr hen gasét?  Beth am y trysor sy wedi cael eu storio arnynt.

 

Mae rhaid i fi ddweud dim fy nhant cerddorol fi ydy Doreen Lewis ond mae e’n bwysig cadw copi o’r gerddoriaeth yma.  Pan dwi i’n clywed llaid Doreen Lewis y dyddiau yma mae’n hel atgofion o fod mewn Austin 1300 fy mam a clywed fy mam yn siarad gyda Avril am pa mor “Prowd” oedd tad Doreen am ei ferch.

 

Dwi i’n siŵr bod yna llyfrgell cerddoriaeth da gyda’r BBC ond yn anffodus dydy’r cerddoriaeth ddim ar gael ar lein.

 

Rhaid i fi ddweud hoffwn weld fwy o gerddoriaeth Cymraeg am ddim ar y we, y gwir ydy erbyn hyn mae mwyafrif ohono yn cael ei sybsideiddio gyda ni trwy S4C yn y lle cyntaf

Yn y blog nesaf byddaf yn ceisio Trosglwyddo Cerddoriaeth o Caset i Gyfrifiadur.

Advertisements

Dyfynnod Y Dydd

Dyfynnod y dydd

 

“Some of us will do our jobs well and some will not, but we will and be judged by only one thing: the result.”

— Vince Lombardi, football coach

 

 

Sut i ddefnyddio’r dyfynnod

 

Iaith ddeuol – Gallwch chi gyfieithu’r dyfynnod yma?

 

Iaith – Gallwch chi wella ar y cyfieithiad yma?

 

TGCH – darganfyddwch pwy oedd Vince Lombardi

 

Meddwl – Ydych chi’n gallu meddwl am sefyllfaoedd bob dydd sy’n profi dyfynnod Lombardi.

 

Gallwch chi feddwl sut gallwch ddefnyddio’r dyfynnod yn eich pynciau chi?

 

Cofiwch does dim rhaid i chi gytuno gyda phopeth.

 

Ond pwy oedd Vince Lompardi? 

 

Hyfforddwr llwyddiannus y Tîm Pêl-droed Americanaidd a aeth i ennill 5 pencampwriaeth.

 

Mae e siŵr o fod yn fwy enwog am greu’r syniad o Lombardi Time.   Mae Amser Lombardi yn golygu troi eich cloc ymlaen pymtheg munud felly byddwch yn cyrraedd bob cyfarfod pymtheg munud yn gynnar. Ond Os ydych yn cyrraedd llai na pymtheg mun rydych chi’n Hwyr

 

Tybed ydy’r syniad yma dal yn ymarferol y dyddiau yma lle mae bywydau pawb wedi amseri mor fanwl.

 

Am fwy o wybodaeth am Vince Lombardi  ewch i http://www.vincelombardi.com

 

Ar bwynt hollol wahanol rydw i wedi penderfynu dechrau blog <https://mathewmathias.wordpress.com/&gt;

 

Y peth rhyfedd oedd y person cyntaf i adael sylwad oedd yr awdur Dyfed Edwards (Dynion Dieflig) sy hefyd wedi dechrau blog http://maesrhosrhyfel.wordpress.com/

 

 

Hwyl

 

Mathew

Blog Cyntaf

Helo Croeso i Flog Mathew Mathias Athro TGCh a Chydlynydd sgiliau meddwl Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf.

 

 Helo byd!

 

Dros y wythnosau diwethaf dw i wedi bod yn cyfathrebu gyda staff yr ysgol trwy e bost.  Dydy hyn ddim yn berffaith am ddau reswm.  Yn gyntaf dim pawb sy’n darllen eu e-byst ac yn ail dydy rhaglen e-bost yr ysgol yn gadael anfon e-byst HTML (lluniau ac animeiddio) Rydw i’n bwriadu cadw blaen gyda hyn a hefyd llwytho’r negeseuon ar y blog yma.

 

Pam Blogio?

 

Mae blog yn arf da o archifo eich meddwl, trosglwyddo syniadau a hefyd trosglwyddo deunydd electronig.

 

Y gwir ydy bod ein disgyblion yn byw yn y 21 ganrif ac os rydym eisiau cyfathrebu gyda nhw mae angen i ni ddefnyddio yn yr un iaith a nhw 🙂

 

Mae creu blog fel hyn yn hawdd.  Ewch i WordPress.com, cofrestrwch ac yna dechreuwch ysgrifennu.

 

Ar hyn o bryd does dim digon o adnoddau Cymraeg ar gael ar y we felly mae e’n ddyletswydd arnom ni greu cynnwys diddorol.

 

Beth am gyhoeddi eich cerddi ar y blog, rhyddhau pennod o’ch nofel newydd, dangos eich lluniau gwyliau (o fewn rheswm) neu ysgrifennu am eich diddordebau.

 

Un peth pwysig i gofio os yr ydych yn bwriadu cyhoeddu blog ydy cofio eich bod chi nawr yn troi o fod yn berson preifat i berson cyhoeddus.  Cofiwch dim ond cyhoeddi pethau yr ydych chi’n fodlon i’r plant, llywodraethwyr a rhieni ddarllen amdano.

 

Yn olaf,  Rydyn ni gyd eisiau i bob gair a bob brawddeg fod yn gywir ond mae rhaid i flog fod yn rhywbeth digymell ac oherwydd hyn bydd yna ambell i gamgymeriad. Cofiwch fod camgymeriadau yn dystiolaeth o iaith byw!

 

 

TDN (Tan Dro Nesaf ) neu TTFN

 

Mathew